Interjú Marni Batesel #1

Az interjút 2 részre bontottam, holnap olvashatjátok a másik felét ;)
Annyira boldog voltam, amikor Marni válaszolt a kérdéseimre, ugráltam, mint egy gumibéka :D Hipercuki, és jó hosszú válaszokat adott ;) Meglepően jó a magyarja ;) (Marni gave specially cute and very long answers :) And her Hungarian is very good :D )

What gives you inspiration to your books?
Miből merítesz ihletet a könyveidhez?
Inspiration for my books comes from lots of places. I like to think of crazy or uncomfortable situations and then ask myself who would be the very worst person at handling it. See, if Chelsea went viral, she would effortlessly launch an incredible dancing career and become a brand new Hollywood starlet. Mackenzie…yeah, not so much! I love pushing my characters into unfamiliar territory and watching them grow.
Ihlet rengeteg helyről jön. Szeretek őrült vagy kellemetlen helyzeteket kitalálni ,majd felteszem magamnak a kérdést, hogy ki lehetne a legalkalmatlanabb személy, aki ebben megpróbáljon helytállni . Például vegyük Chelsea-t. Ha ő lebetegedne, akkor is csodás táncos karriert futna be és könnyedén válna belőle Hollywoodi sztár. Nos, Mackenzie... ő már nem annyira. Egyszóval szeretem a szereplőimet számukra új és kihívást jelentő helyzetbe helyezni, majd figyelni, ahogy fejlődnek benne.

How can you empathize with your characters?
Hogyan tudod beleképzelni magad a karaktereid bőrébe?
Well, I share their fears and insecurities. I know exactly how hard Mackenzie struggles to say the right thing around the Notables. And I know what it’s like to have Chelsea’s gnawing self-doubt about her intelligence. I learn something new about myself with every book I write. So I’m very grateful to my characters for helping me work through my own issues.
Nos, tökéletesen átérzem a szereplőim félelmeit és bizonytalansagait. Például tökéletesen tudom  hogy milyen nehéz lehetett Mackenzie-nek a megfelelő szavakat mondania a Notables (Előlelők?) kapcsán. És tudom, milyen lehet Chelsea gyötrő kétkedése az intelligenciájával kapcsolatban. Minden könyvem tanít nekem valamit magamról. Szóval nagyon hálás vagyok a szereplőimnek, mert mindig fejlődöm általuk.

Do you have favourite music? If yes what is it?
Van kedvenc számod? Ha igen, mi az?
Favorite music changes all the time! It really depends on the kind of mood I’m creating in the scene. I’ve been listening to a lot of Twenty One Pilots recently. I listen to Taylor Swift, Sara Bareilles, and Ingrid Michaelson when I want to tap into something more emotional. And I listen to The Neighbourhood when I want to scare myself.
A kedvenc zeném mindig változik. Sok múlik azon, hogy milyen hangulatot teremtek a jelenethez. Mostanában rengeteg Twenty One Pilot-ot hallgatok. Ha valami érzelmesebbet szeretnék Taylor Swiftet, Sara Bareillest és Ingrid Michaelsont hallgatok. Amikor pedig meg akarom ijeszteni magam jöhet a The Neighbourhood.

Do you have a pet? If yes what is its name?
Van házi állatod? Ha igen, hogy hívják?
My cat Farley passed away this year. He totally thought he was a Notable (and not in a good way!) and he usually ignored me. I do miss him though. My mom has a labradoodle named Rascal who she refers to as my little brother. I’m not kidding. He is the sweetest, friendliest, most wonderful dog in the whole world. Oh wait, my housemates just got a dog and since I live with him, I might be required to call Glacier the sweetest, friendliest, most wonderful dog in the world. Um, I’m just going to say that I love all the dogs! Nobody can get annoyed at me if I say that…
A cicám Farley ebben az évben ment el. Azt gondolta magáról, hogy ő egy Menő(és nem jó értelemben) és általában ignorált engem. Ennek ellenére nagyon hiányzik. Anyukámnak van egy labradorja, Rascal. Úgy tekintek rá, mint a kisöcsémre. Nem viccelek. Ő a legédesebb, legbarátságosabb, a legnagyszerűbb kutyus a világon! Oh, várj! A lakótársamnak is van egy kutyája és amióta vele lakom kötelező Glaciert a legédesebb, legbarátságosabb, legnagyszerűbb kutyának hívni. Nos, csak azt akarom mondani, hogy szeretem a kutyákat! Végtére is senki nem haragudhat meg rám ezért... 

Have you got a favourite film? If yes what is it?
Van kedvenc filmed? Ha igen, mi az?
I love so many movies! I have a soft spot for romantic comedies. You've Got Mail is definitely one of my all-time favorites. I love that their enemies to lovers storyline centers around books. Romancing the Stone always makes me smile. I mean, who doesn’t love a romance author going on a dangerous quest to South America to save her sister! A recent favorite is The Decoy Bride, which is also about a writer. This is the first time I’ve noticed how many of my favorite movies involve authors…
Rengeteg filmet szeretek! A Szerelem hálójában az örök kedvencem. Imádom, hogy "az ellenségekből szerelmesek" történet a könyvek körül bontakozik ki. A Smaragd románca mindig megmosolyogtat. Úgy értem, ki ne szeretné a romantikus írónőt, aki elmegy egy veszélyes küldetésre Dél-Amerikába, hogy megmentse a testvérét. Kedvenc még a Mennyasszony csalétek, ami szintén egy íróról szól. Ez az első alkalom, hogy észreveszem, hány kedvenc filmem szól szerzőkről...

How much time do you spend on chatting with your fans?
Mennyi időt chatelsz a rajongóiddal?
Well, I do my very best to respond to every letter, email, tweet, instagram comment, and Facebook message I receive. I usually answer them in hour long bursts of activity. The embarrassing truth is that I have to give myself a pep talk before I answer my fans. I get overwhelmed sometimes by how sweet and kind and amazing they are to me. I never want to disappoint my fans. And sometimes I get nervous that I will accidentally fail someone. I try my very best though.
Nos, megteszem a lehető legtöbbet  hogy minden levélre, e-mailt-re, tweet-re, Instagram kommentre és Facebook üzenetre válaszoljak. Általában egy órán belül válaszolok. Az a zavarbaejtő igazság, hogy mielőtt válaszolok a rajongóknak, adnom kell magamnak egy kis időt, mert néha elragad, hogy mennyire kedvesek és aranyosak és fantasztikusak velem. Soha nem akarnék csalódást okozni a rajongóimnak. És néha félek, hogy véletlenül akár csak egyvalakit is elveszítek. Szóval igyekszem megtenni a legtöbbet, ami tőlem telik. 

Megjegyzések

Megjegyzés küldése